Kunskaps- och metodutveckling för analys av fartyg med luftkammare – del 2

För ett fartyg kan friktionsmotståndet minskas genom att en del av skrovbottnen ersätts med en trycksatt luftkammare. Projektet syftar till att ta fram ny kunskap kring energieffektivisering, luftkavitet och gränsytan mellan vatten och luft inne i luftkammaren och strömningen kring fartyget. Projektet bygger vidare på tidigare projekt kring dessa frågor och syftar till att utveckla robusta simuleringsprocesser för att kunna prediktera nettovinsten samt stötta konceptutveckling. Tidigare studier, har visat att skrovmotståndet kan minska med upp till 20%, eller ca 25 000 MWh/år för en stor tanker.

Samarbetande organisationer

  • Stena Rederi AB (Privat, Sweden)
  • Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) (Forskningsinstitut, Netherlands)
  • SSPA Sweden AB (Privat, Sweden)
  • TBS Yard AB (Privat, Sweden)
  • Technische Universiteit Delft (Akademisk, Netherlands)
Startdatum 2017-11-01
Slutdatum 2020-05-31

Publicerad: lö 30 mar 2019.