Kritiska förhållanden

Startdatum 2007-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-02-28

​En fullbedömning av livslängden hos armerad betong skulle omfatta tre aspekter: modellering av kloridinträngning, uppskattning av kritiska förhållanden och mätning av korrisionshastighet när den aktiva korrisionen pågår. Under de senaste decennierna har svenska forskare gjort betydande framsteg inom modellering av kloridinträngning (utveckling av en snabb standard metod NT BUILD 492 och en tillämpad vetenskaplig modell ClincConc) och mätning av korrisionshastighet ( utveckling av en snabb metod för kartläggning av korrosion i fält).

Utveckling inom bedömning av kritiska förhållanden är emellertid otillfredsställande, p g a att den kloridinducerade korrision är en punktkorrosion som är starkt beroende av mikrostruktur och mikroklimat i kontaktytan mellan betong och stål.

Avsikten med detta projekt är att förbättra kunskapen och förståelsen av kritiska förhållanden för deprassivering av armeringsjärn i betong för att komplettera det kunskapsbaserade verktyget för livslängddimensionering av betongkonstruktioner utsatta för stränga miljöer.

I projektet kommer kontaktytan mellan stål och betong under olika kritiska förhållanden att undersökas genom "standard" makronivå tillsammans med meso - och mikronivåanalyser, för att få en helhetsbild av fördelningar av kloridjoner, porositet och korrosionspunkter längst kontaktytan. Således kan vederbörliga relationer mellan genomsnittliga tröskelvärden och material egenskaper samt exponeringsmiöjöer etableras.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för byggnadsteknologi, forskargruppen Byggnadsmaterial.

Projektdeltagare

Projektledare
Luping Tang

Projektdeltagare
Luping Tang
Nelson Dias Ferreira Da Silva

Kontaktperson
Luping Tang

FORMAS

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.