Kraftelektronikbaserad dc-transformatorer för havbaserat mellanspännings DC-nät

I detta projekt avses dc/dc-omriktaren som komponent i ett likströmssystem som samlar upp elenergin från vindkraftsradialer placerade till havs, undersökas. Minskade volymer och vikter i vindkraftverk och plattformar till havs hägrar med detta koncept, samt även en förbättrad energieffektivitet. Projektet är ett doktorandprojekt förstärkt med en postdoc som nyligen disputerat inom området. Postdocen arbetar på systemnivå med krafthalvledarna som utnyttjar en mellanfrekvenstransformator och därifrån fastställs randvillkoren för transformatorns design. Verifikation av resultaten medelst experiment är en viktig del i projektet. Projektet gör en djupdykning inom modelleringen av parasitiska komponenter, strökapacitanser och läckinduktanser som är viktiga aspekter att beakta för att få en optimal design.

Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-04-30

Sidansvarig Publicerad: må 09 sep 2019.