Korngränskemi och transport i oxider på atomär skala

Utveckling av konstruktionsmaterial med bättre korrosionsresistans är en avgörande faktor för att nå högre verkningsgrad i anläggningar där termisk energi omvandlas till el- och värme. Detta projekt syftar till att öka förståelsen för hur jon- och laddningstransport sker i oxider som tillväxer på kommersiella legeringar vid höga temperaturer. Då oxiden utgör materialets korrosionsskydd, innebär en långsam oxidtillväxt att högre driftstemperaturer är möjliga med bibehållen komponentlivslängd.

Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.