Konsumentinformation om blåmusslor - ett hållbart livsmedel för framtiden

Projektet består i att göra en litteratursammanställning av blåmusslans negativa och positiva miljöpåverkan och jämföra den med andra animaliska proteinkällor samt en litteratursammanställning av musslans näringsinnehåll och dess möjliga positiva och negativa hälsoeffekter i jämförelse med andra animaliska proteinkällor. Den sistnämnda litteratursammanställningen ska kompletteras med laboratorieförsök som ska undersäka fettsyror, protein och spårämnen i musslor. 

Samarbetande organisationer

  • Svensk skaldjursodling producentorganisation (Privat, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2019-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-06-30

Sidansvarig Publicerad: ti 11 jan 2022.