Konstruktion för tillverkning- metoder för bättre tillverkning av Aerospacekomponenter.

Projektet syftar till att väga ihop och vidareutveckla ett antal metoder för utvärdering av olika aspekter av producerbarhet till en helhet. Denna sammanvägning kvantifieras med ett gemensamt mätetal för att avgöra ett produktkoncepts producerbarhet, vilket inte tidigare presenterats.

Det förväntade resultatet som projektet ska leverera är en metodik med helhetsgrepp som både ger ett stöd map arbetsprocessen såväl som verktyg för analys, utvärdering, visualisering och beslutsstöd.

 

Projektledare: Rikard Söderberg

Samarbeten:
Geometrisäkring & Robust Konstruktion


Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
  • Wingquist laboratory (Centrumbildning, Sweden)
Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Publicerad: to 31 maj 2018.