Konstruktion för prestanda – avancerad motorarkitektur och integration

Startdatum 2013-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-30

Nästa generations flygmotorer möter en allt mer komplex kravbild med bland annat allt högre målsättningar inom energieffektivitet och miljövänlighet, men även anpassningsbarhet till flera olika flygplan med samma motorteknologi som grund. Detta projekt avser att simulera hur motorns uppbyggnad och installation i flygplanet påverkar hur krafter och deformationer uppkommer och hur detta i sin tur ställer krav på motorns större strukturella komponenter. 

Projektet har två kopplade mål

  • Att utforska alternativa konfigurationer i designrymden (Set Based Engineering)
  • Att få en bättre förståelse för hur krav sätts för framtida motorstrukturer (Systems Engineering).

Projektledare: Anders Lundbladh (GKN), Hans Johannesson (PPU, Chalmers)

 


 

Kontakt
​Hans Johannesson, hansj@chalmers.se
Externa parter
​GKN Aerospace
Samarbeten/Relaterade projekt

​PPU/Produktutveckling
Wingquist Laboratory
Systems Engineering & PLM
Geometry assurance & robust design
Applied mechanics

Styrkeområden
Transport och Produktion

Relaterade projekt:
Plattformsbaserad utveckling
Hållbara produktlivscykelplattformar
TOICA

Nyckelord

Product architectures, set-based design, product platform, configuration, aero engine, structure design

​VINNOVA/NFFP6: 8769 kSEK (Chalmers PPU: 5400 kSEK)
GKN: 8769 kSEK

Sidansvarig Publicerad: on 08 jun 2016.