Konsekvenser av motstridiga LCA-regelverk för producenter och användare av drivmedel

Projektet syftar till att analysera och jämföra olika ramverk som finns för livscykelanalys. Energimyndigheten bedömer att projektet kan bidra till ökad kunskap inom detta område, att det finns potential att bidra till programmets effektmål samt att kopplingen till programmets avnämare är god.

Samarbetande organisationer

  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2020-06-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Finansieras av

  • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: ti 06 okt 2020.