Konceptuell förståelse av bergmassans hydromekaniska egenskaper

Startdatum 2010-08-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-06-30

​Projektet syftar till att utöka den konceptuella förståelsen för kristallin bergmassas hydromekaniska egenskaper. Egenskaperna påverkas av den geologiska historiken för platsen såväl som dagens effektivspänningssituation. Sprickstyvhet är en egenskap av särskilt fokus i projektet. Den konceptuella förståelsen byggs upp kring laboratorieförsök och mätningar i borrhål kring tunnlar. Med en ökad hydromekanisk förståelse kan prognoser och modeller som ligger till grund för säkerhetsanalysen för slutförvaret för använt kärnbränsle förbättras. Effektivare tätning av sprickor i berg och bättre utnyttjande av bergmassan i en given bergvolym är områden som kan utvecklas från projektet. Projektet är ett av flera doktorandprojekt inom SKB:s bergmekaniska forskningsprogram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprickans geometri, bergmekaniska egenskaper och hydrogeologiska egenskaper behövs tillsammans
med flera ”randvillkor” för en vettig beskrivning av hydromekaniska egenskaper. 
 

Projektet relateras till projekten Hydromekaniskt beteende hos sprickor in-situ: Konceptuell modell och analys av fältdata samt Bentonite Rock Interaction Experiment.

Projektet genomförs vid Avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Geoteknik.

Nyckelord: Hydromekaniska kopplingar, Sprickstyvhet, geologisk historia, Sprickgeometri,  Hydrogeologi, Bergmekanik

Projektdeltagare

Projektledare
Åsa Fransson

Projektdeltagare
Johan Thörn
Åsa Fransson
Lars O Ericsson

Kontaktperson
Johan Thörn

Externa parter i projektet
​Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB
Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
​Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB

Sidansvarig Publicerad: må 14 mar 2016.