Konceptprogram primärvårdslokaler

I flera regioner pågår idag en utveckling och översyn av vårdlokaler, inte minst påverkat av demografiska förändringar, det pågående arbetet med omställning till Nära vård och sedan våren 2020 starkt påverkat av Covid-19 pandemin. Mot denna bakgrund driver nu CVA, Chalmers Centrum för Vårdens Arkitektur, projektet Evidensbaserade konceptprogram för vårdlokaler – Primärvård.
Arbetet består av två delar, dels en förstudie, dels arbetet med själva konceptprogrammet. Projektet löper mellan april 2021 och mars 2022 och sker på uppdrag av PTS Forum. Arbetet med konceptprogrammet finansieras av PTS och förstudien av PTS, Nationella Fastighetsrådet, Forum vårdbyggnad och CVA i samverkan.

Startdatum 2021-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 09 dec 2021.