Kompressionsbrott i komplexa NCF kompositstrukturer - KOMPRESS

Projektet kommer att studera tryckbrott i kompositstrukturer. Den kunskap som finns om tryckbrott i kompositer kommer att vidareutvecklas för att bättre förstå inverkan av den materialstruktur och belastning som återfinns i verkliga kompositstrukturer. Baserat på den kunskapen kommer projektet att utveckla prediktiva metoder för konstruktion och dimensionering av hårt belastade flygmotorkomponenter.

Samarbetande organisationer

  • Swerea (Privat, Sweden)
  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-30

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.