Kompressionsbrott av komplexa NCF komposit strukturer

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Swerea SICOMP (Privat, Sweden)
  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-12-02
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-02-15

Publicerad: to 28 jun 2018.