Konstruktion för Prestanda - avancerad motorarkitektur och integration

Nästa generations flygmotorer möter en allt mer komplex kravbild med bland annat allt högre målsättningar inom energieffektivitet och miljövänlighet, men även anpassningsbarhet till flera olika flygplan med samma motorteknologi som grund.

Detta projekt avser att simulera hur motorns uppbyggnad och installation i flygplanet påverkar hur krafter och deformationer uppkommer och hur detta i sin tur ställer krav på motorns större strukturella komponenter.

Projektet har två kopplade mål

Att utforska alternativa konfigurationer i designrymden (Set Based Engineering)
Att få en bättre förståelse för hur krav sätts för framtida motorstrukturer (Systems Engineering).

Projektledare: Anders Lundbladh (GKN), Hans Johannesson (PPU, Chalmers)

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-30
​Externa medlemmar:
SWEREA/IVF: Per Gullander, Ulrika Harlin, Kerstin Dencker, Gunnar Bäckstrand
VCC: Anna Davidsson

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: on 12 dec 2018.