Kompetensnav antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem (AMT)

Att upprätta ett svenskt kompetensnav inom antenn-, mikrovåg- och terahertz system (AMT) i strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektronikssystem. Kompetensnavet kommer att bidraga till ökad kännedom om svenska AMT aktörer, synliggöra spetsområdet AMT, fungera som nationell kontaktnod samt utgöra strategisk resurs inom svensk AMT.

Skapa bättre kunskapsöverföring och samverkan i värdekedjorna via ökad kännedom om svensk AMT Bibehålla och utveckla svenska spetsområden via synliggörande och koordinerande av AMT aktörer Skapa säkrare kompetensförsörjning via ökad information till studenter om AMT

Startdatum 2017-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.