Komparativ experimentbaserad utredning av prestanda och effektivitet av markkollektorer för vertikala borrhålsapplikationer.

Antalet värme- och kylsystem som använder vertikala borrhål ökar hastigt i Sverige. Detta projekt syftar till att utföra komparativa experimentbaserade utredningar av termiska och hydrauliska prestanda hos de markkollektorer som finns på marknaden. Baserat på utkomsten av den komparativa analysen kommer bäst presterande kollektortyp, för olika scenarier av driftlägen, värmeöverföring (uppvärmning/kylning), temperaturskillnad över kollektorn och flöde att identifieras. Projektet förväntas visa på väsentligt lägre pumpenergi och högre energiprestanda, vilket också förväntas leda till minskade borrhålsdjup. Projektet är ett viktigt steg mot utvecklingen av ett internationellt center för test och certifiering av markkollektorer från hela världen.

Samarbetande organisationer

  • Università degli Studi di Genova (Akademisk, Italy)
  • ESBE (Privat, Sweden)
  • Skanska (Privat, Sweden)
  • NCC AB (Privat, Sweden)
  • Danfoss Sverige (Privat, Sweden)
  • HP-Borrningar i Klippan (Privat, Sweden)
  • EnergyBooster AB (Privat, Sweden)
  • QTF Sweden (Privat, Sweden)
  • University of Oklahoma (Akademisk, USA)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2015-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 12 sep 2019.