Kompakta städer? Att undersöka kvaliteter, drivkrafter och strategier för att stödja blandstaden

Såväl forskning som policy argumenterar för mer kompakta städer - dvs. högre täthet och funktionsblandning - men det är oklart vad det är som faktiskt behöver göras mer kompakt för att uppnå alla påstådda fördelar. Det saknas också kunskap kring hur olika drifkrafter tillsammans skapar eller motverkar kompakta städer, där sådana drivkrafter finns inom många olika sektorer och på skilda governance-nivåer. Vidare saknas det kunskap om på vilket sätt kompakta städer kan skapas genom strategiarbete och omvandlingsprocesser, som också de sker inom olika sektorer och på olika nivåer.

Projektets mål är att bidra till en mer precis och operationell förståelse av vilka kvaliteter en kompakt stad faktiskt behöver omfatta och hur dessa kan stödjas och implementeras. Det kommer att utveckla a) ett konsistent, effektivt och användbart måttsystem för de urbana kvaliteter som kopplar till städers kompakthet; b) ett ramverk för en integrerad förståelse av stadsutvecklingens drivkrafter; och c) rekommendationer för strategier och för processer för strategiutveckling. Stadstäthet kommer att studeras i Barcelona, Rotterdam och Göteborg, och den utvecklade kunskapen kommer att tillämpas inom Göteborgsområdet.

Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31
​Se information på den engelska webbplatsen - klicka på den engelska symbolen längst upp i högra hörnet.

Finansieras av

  • Formas (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.