Kommersiell utvinning av kollagen och kitin från underutnyttjade marina arter (BlueCC)

BlueCC har som mål att använda underutnyttjad marin biomassa, såsom invasiva arter, bifångster från fisket och outnyttjade arter från akvakulturindustrin till marknadsanpassad utveckling miljövänliga ingredienser och produkter. Fokus kommer ligga på hållbar utvinning av kitin och kollagen från invasiva krabbarter, maneter, sjöstjärnor och putsarfisk och att därefter på utveckling av produkter som innehåller dessa polymerer och/eller deras hydrolysat.
För att lyckas med produktutveckling baserat på forskningsintensiva produkter såsom kitin/kitosan och kollagen kommer vi lägga stort fokus på marknadens behov genom hela projektet. Blue CC kommer drivas av ett tvärdisciplinärt team och är delat i fyra huvudsakliga delar som adresserar: (i) marknadsanpassad utveckling av produktkoncept, (ii) hållbara demonstratorer från kitin/kitosan och kollagen framtagna med ”gröna”extraktionsmetoder, (iii) karakterisering av de nyutvecklade marina ingredienserna; inklusive exv. antiinflammatoriska och antimikrobiella effekter och slutligen (iv)en utredning av kommersialiseringspotentialen inom ramen för RRI; dvs ”ansvarsfull forskning och innovation”.
Sammanfattningsvis kommer BlueCC möjliggöra en omvandling av underutnyttjade marina råvaror till bioaktiva kitin-/kitosan-/kollagenbaserade demonstratorer, från labskala till färdig produktprototyp med möjlig kommersialiseringspotential. Målet är att uppnå nivå 7 på TRL-skalan

Startdatum 2020-08-01
Slutdatum 2023-08-01

Sidansvarig Publicerad: fr 08 jan 2021.