Kombinerad radarbaserad kommunikation och störningsreduktion för fordonsapplikationer

Fordonsradar och fordon-till-fordon-kommunikation har en gemensam utmaning i radiointerferens. Interferens leder till felaktiga radardetektioner respektive ineffektiv och fördröjd dataöverföring. Det vill säga problem som allvarligt påverkar bilsäkerheten. Problemen kommer att förvärras i framtiden, i takt med att fler fordon utrustas med radar- och kommunikations-utrustning. Projektet syftar till att undersöka och utveckla nyckelteknologier för att göra radar mer robust mot störningar och att dessutom använda radarhårdvaran för att skapa en kommunikationslänk med låg fördröjning. Projektets specifika inriktningar är identifiering av förväntade behov för ett sådant gemensamt system, analys av prestanda-avvägningar, utformningen av fysiska lagret och media access lagret, samt systemutvärdering. I den övergripande utvärderingen kommer förutom radar- och kommunikationsprestanda också konsekvenserna för funktionell säkerhet att ingå. Slutligen planeras en demonstrator för experimentell validering av projektets huvudidéer att tas fram

Samarbetande organisationer

  • Qamcom Research & Technology (Privat, Sweden)
  • Autoliv AB (Privat, Sweden)
  • Högskolan i Halmstad (Akademisk, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: sö 28 apr 2019.