Kolhydratrika baslivsmedel - utmaningen att förbättra deras kvalitet för metabol hälsa

Kolhydrater är den viktigaste energikällan i kosten i de flesta europeiska länder. Deras metabola effekter beror på flera aspekter inklusive kemisk struktur, livsmedelsmatrisen liksom processerna i livsmedelsförädlingen. Kolhydratkvaliteten kan bäst bedömas genom livsmedels kostfiber, fullkorn samt glykemiskt index eller belastning och innehållet på socker. I detta projekt kommer fem samarbetspartners från Norge, Tyskland och Sverige att genomföra en 16-veckors RCT med 250 personer som är i riskzonen för typ 2-diabetes för att undersöka om ett nyutvecklat bröd innehållande beta-glukan från havre med ett lågt GI (GI=57) kan påverka den glykemiska kontrollen (dvs HbA1c). Vidare undersöks betydelsen av långsiktig relevansen av brödintag och kolhydratkvalitet (intag av kostfiber och fullkorn, GI) för kroppsvikt och T2DM eller glykemisk kontroll i observationskohorter som involverar friska vuxna (HUSK-studien, Norge) med uppföljning under under medelåldern och i magra och fetma barn som följts upp till vuxen ålder (KFO och Life barn, Tyskland). Alkyrorcinoler, en accepterad biomarkör för fullkornsintag, kommer att mätas i plasmaprover och kompletterar självrapporterade kostdata. Slutligen kommer brödförbrukningens relevans för kroppsvikt, glykemisk kontroll / T2DM och associerade kardiometaboliska resultat att sammanfattas i systematiska översiktsartiklar och meta-analyser.

Startdatum 2019-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 01 apr 2020.