Koldioxidavskiljning eller användning från rökgaserna på ett raffinaderi

Startdatum 2010-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-08-01
Projektet syftar till att minska CO2-utsläppen från ett raffinaderi, sett ur ett systemperspektiv. Detta görs genom två parallella spår. Huvudspåret är koldioxidavskiljning via MEA-absorption, där koldioxiden sedan kan pumpas ner i akvifärer eller andra lämpliga lagringsplatser. Eftersom ett av huvudproblemen för koldioxidavskiljning är att mycket värme går åt i processen, undersöks det i projektet hur en avskiljningsprocess bäst kan värmeintegreras med raffinaderiet. Det andra spåret är att använda koldioxiden i rökgaserna för att fylla kolunderskottet i en algodling. Algerna kan efter skörd vidareförädlas till biobränslen, och denna process skulle även den värmeintegreras med raffinaderiet. Projektet är en del av ett större forskningssamarbete mellan Preem AB och Chalmers.
Samtliga projektdeltagare

Thore Berntsson, projektledare

Viktor Andersson, kontaktperson

Per-Åke Franck

Nyckelord
Raffinaderi, CCS, MEA, alger

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.