Koldioxidavskiljning med alkaliska restprodukter från industriella processer i Sverige

Projektet är en genomförbarhetsstudie med det övergripande målet att utveckla koldioxidavskiljningssystem baserat på mineralförkolning där alkaliska rester från olika industriella processer i Sverige kommer att användas som koldioxidavskiljningsmaterial. Utvecklingen av nya infångningstekniker är viktiga för att i förlängningen kunna uppnå negativa utsläpp och därmed bidra till att nå de svenska klimatmålen.

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2019-11-20
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-07-31

Sidansvarig Publicerad: ti 05 maj 2020.