Kolbaserat höghastighet 3D GaN elektroniksystem

I detta projekt, föreslår vi en tillverkningsstrategi för tredimensionella och högpresterande elektronik system, baserade på galliumnitridsubstrat och användning av kolnanomaterial, (grafen och kolnanorör), som en nyckel faktor för integration i framtida elektroniksystem bortom CMOS. Vi kommer demonstrera detta genom att sätta samman kompletta kretsar med kolnanorörsbaserade genomföringar genom gallium nitrid, grafénbläckstråleutskrivna förbindningar, grafénradio (mixer och förstärkare). Vår vision är att avancera forskningen inom detta område kraftigt och på så sätt bidra till överången till kolbaserade elektronik inom 10 till 15 år, då Moorés lag förväntas brytas. För att uppnå detta, avser vi att fokusera på utvalda tekniska och vetenskapliga problem, däribland utveckling av grafénbläckstråleskrivna förbindningar, mixer och förstärkare samt kolnanorörsbaserad TGV (through gallíumnitrid via) teknik. Fysisk modellering på fundamental nivå av vidhäftning och elektrisk prestanda hos grafen och kolnanorör/metallgränsskikt kommer också genomföras. Vårt slutliga mål är att demonstrera CNT TGV förbindning med en elektrisk resistivitet som är minst lika bra som koppar, grafénbläckstråleförbindning med resisitiviet

Startdatum 2014-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 02 apr 2020.