Klimatsmarta mjölkprotein för energieffektiv ostproduktion

Livsmedelssektorn står för cirka 30% av den totala energiförbrukningen i världen och livsmedelsproduktion är en av de största källorna till växthusgasutsläpp. Ost är ett av de livsmedel som orsakar högsta utsläpp.


I projektet kommer ett mjölkfritt alternativ till ost att utvecklas. Kasein, huvudkomponenten i ost, produceras biotekniskt från växtbaserat råmaterial. På så sätt kan den nuvarande resursineffektiviteten i ostproduktionen tacklas, vilket leder till ett minskat behov av energi och minskade växthusgasutsläpp, samtidigt som den svenska livsmedelsindustrin får en ny produkt. Genom att kombinera utvecklingen av den mikrobiella produktionsvärden och den bioteknologiska produktionsprocessen med LCA-analys förväntar vi oss att utveckla en energi- och växthusgaseffektiv kaseinproduktionsprocess. Tillsammans med Cirkulär AB bildar konstellationen ett fokuserat och målorienterat partnerskap mellan akademi och industri, vilket förväntas resultera i en innovativ kommersiellprodukt.

Samarbetande organisationer

  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • Cirkulär AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-06-30

Sidansvarig Publicerad: lö 12 feb 2022.