Klimatsmarta Mjölkprotein

Syfte och mål: Målet med projektet är att ta fram klimatsmarta mjölkprotein genom en alternativ produktionsmetod, i jämförelse med traditionell animalieproduktion, genom så kallad rekombinant protein produktion. Genom att introducera ett mer miljövänligt alternativ har projektet i syfte att bistå existerande mejeriproducenter med en miljövänlig råvara för produktion av mejeriprodukter. Detta ger i sin tur en mindre påfrestning på klimatet och miljön och stödjer således ambitionen att skapa en mer klimatsmart industri. Förväntade effekter och resultat: I steg 2 så är ambitionen att ha resultat som innefattar dels den tekniska delen samt den kommersiella. I relation till den tekniska så handlar det om rekombinant produktion av klimatsmarta mjölkprotein i mindre skala. Ett annat resultat är att förstå marknadsmiljön vad gäller konsumtionsmönster, acceptans och miljöstudier för att kvantifiera potentiella besparingar. Slutligen ser vi effekter i steg 2 framförallt beröra större medvetenhet kring alternativa proteinproduktionsmetoder i samhället, samt realiseringen av livsmedelsproduktion som bryter traditionella mönster. Upplägg och genomförande: Upplägget i steg 2 är ett samarbete mellan akademin och näringslivet, där två universitet och två SMEs gemensamt arbetar för att realisera innovationen. Genomförandet är under ett år och kommer att ske genom ett nära samarbete mellan samtliga parter med två övergripande styrgrupper som hanterar den tekniska respektive kommersiella delen av projektet. I den tekniska gruppen ingår parter från biokemi, bioteknik, livsmedelsteknik och i den kommersiella gruppen finns kompetens inom kommunkation och media, marknadsföring och produktutveckling.

Samarbetande organisationer

  • Cirkulär AB (Privat, Sweden)
  • Aventure AB (Privat, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2020-01-08
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 12 feb 2022.