Kemcyklisk förbränning av biomassa och avfall – pilotdrift och förstudie

Projektet avser en förstudie som undersöker hur en CLC-panna (Chemical looping combustion) kan konstrueras som är flexibel i den bemärkelsen att den även kan användas som cirkulerande fluidiserad bäddpanna (CFB). Energimyndigheten bedömer att kemcyklisk förbränning potentiellt kan sänka kostnaderna för koldioxidinfångning samt minska energianvändningen och därmed öka möjligheterna för att nå negativa utsläpp.

Samarbetande organisationer

  • Stockholm Exergi AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-01-01
Slutdatum 2023-02-28

Sidansvarig Publicerad: to 10 jun 2021.