Karakterisering av åldring i isolationssystem med förlustström

Projektet avser att utveckla en teknik med tillhörande analysverktyg som kan användas för att karaktärisera åldring av isolationsmaterial genom att mäta förlustströmmen. Tekniken baseras på metoder för dielektrisk respons och har tidigare prövats och gett lovande resultat men behöver generaliseras, formaliseras och testas ytterligare för att avgöra om förlustströmmen är en värdefull kvantitet för att karakterisera åldring av isolationsmaterial.

Startdatum 2014-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 29 okt 2022.