Karaktärisering och modellering av katalytiska bäddmaterial för biomassaförgasning

Projektet syftar till att öka förståelsen för hur katalytiska bäddmaterial i förgasningsanläggningar för träbränslen fungerar och skapa modeller för hur de olika ingående komponenterna i bäddmaterialen medverkar till att bryta ner tjärämnen i produktgasen. En ökad förståelse kan leda till en ökad katalytisk effektivitet av bäddmaterialen och därmed lägre kostnader för förgasningsprocessen.

Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-04-30

Sidansvarig Publicerad: to 25 jul 2019.