Kanaltillståndsskattning för samverkande kommunikation i ad-hoc fordonskommunikationsnät

I Europa dör 40 000 människor och 1,7 miljoner skadas årligen i trafikolyckor. Aktiva säkerhetssystem (t ex elektronisk stabilitetskontroll) anses ha stor potential till att minska antalet olyckor. Nästa generation aktiva säkerhetssystem kommer att använda trådlös kommunikation för att utbyta information mellan fordon som befinner sig i närhet av varandra. På så sätt kan tex. krockar undvikas med hjälp av automatiska system. Kraven på säker kommunikation är förstås väldigt höga och det är inte trivialt att konstruera kommunikationssystem som uppfyller kraven. I detta projekt ämnar vi studera avancerade metoder för att mäta de kanalparametrar som samverkande kommunikationssystem behöver för att kunna fungera tillfredsställande. Exempel på parametrar är tidsfördröjningar och positioner hos fordonen.

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.