Kanalmodeller och kommunikationsmetoder för platsmedveten kommunikation

Kooperativ kommunikation är en teknik som gör att enheter med bara en antenn (exempelvis dagens mobiltelefoner) som är i närheten av varandra kan dela sina antenner och skapa en virtuell sändare med flera antenner. Ett sådant system tillåter enheterna att skicka olika kopior av samma signal till mottagaren via olika kanaler. Eftersom spatial diversitet erhålls när dessa enheter har olika geografiska lägen är det uppenbart att kooperativ kommunikation blir mer och mer fördelaktigt om de trådlösa enheterna har möjlighet att utnyttja sin egen och alla andras platsinformation. Kooperativa positioneringssystem representerar det naturliga svaret på detta behov av nätverk baserade på kooperativ kommunikation. Faktum är att de kan erbjuda positionsinformation med hög noggrannhet till nästa generation av trådlösa enheter, även inomhus och i stadskärnor med höghus där konventionella metoder som GPS inte fungerar väl. Trots att de kompletterar varandra har samspelet mellan dessa två forskningsområden fått lite uppmärksamhet i det trådlösa forskarsamhället. Detta forskningsprojekt kommer att fylla denna lucka genom att fastställa hur och i vilken utsträckning platsinformation med osäkerhet (erhållen från kooperativa positioneringssystem) kan stödja kommunikationsmöjligheterna i kooperativa nätverk. Den nya kunskapen från detta forskningsprojekt är viktig inte bara för att kvantifiera vinsterna i kooperativa nätverk som använder platsinformation från de trådlösa enheterna, men även som ett sätt att övertyga användare om fördelarna med att distribuera sin platsinformation.

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Finansieras av

  • Vetenskapsrådet (VR) (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.