Könad hållbarhet: Normkritiskt utforskande av energipraktiker för omställning av vardagslivet

Utifrån etnografiska och normkritiska designperspektiv undersöks inneboende maktstrukturer i nuvarande relationer mellan praktiker, produkter och miljöer. Projektet utforskar energi-relaterade strukturer, praktiker och vardagligt beslutsfattande inom och mellan hushåll. Prototyper framställs för att visualisera rådande normer och föreslå nya narrativ som kan uppmuntra till mer hållbara praktiker. Projektet drar nytta av en referensgrupp med privata och civilsamhälleliga aktörer vilket skapar en möjlighet för att integrera projektets resultat i praktiskt arbete.

Samarbetande organisationer

  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (Akademisk, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2018-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-06-30

Sidansvarig Publicerad: on 07 okt 2020.