KIVI - Kollaborativ Innovation: en Väg till ökad Innovationsförmåga

Syfte och mål

I komplexa sammanhang där samskapande är en nyckelfaktor för framgång behövs nya former för ledning och organisering. Idén är att vidareutveckla kollaborativ innovation för att öka innovationsförmågan. Projektets syfte är att utveckla 1.vetenskaplig och teoretisk kunskap 2.öka förmågan att praktiskt leda och organisera kollaborativ innovation 3.sprida och nyttiggöra både den teoretiska och praktiska kunskapen. De kvantifierade målen är minst... ...4 metoder/modeller/verktyg ...2 vetenskapl. artiklar ...2 externa sem/konf., 1 pressrelease och 5 artiklar/intervjuer

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten vid avslutat projekt är: 1. Ökad insikt och medvetenhet hos de medverkande parterna om utmaningarna och fördelarna med kollaborativ innovation och dess konsekvenser för ledning och organisering 2. Ökad förmåga hos parterna att uttrycka och artikulera ovanstående 3. Ökad förmåga hos parterna att agera i enlighet med detta 4. Minst fyra metoder/modeller/verktyg 5. Minst två vetenskapliga artiklar 6. Minst två externa seminarier/konferenser, minst en pressrelease och minst fem artiklar/intervjuer Efter 3-5 år förväntas ytterligare spridningseffekter

Planerat upplägg och genomförande

Aktionsforskningsmetodik kommer att användas på två omfattande, komplexa och progressiva projektsamarbeten som praktikfall: Riksbyggen Positive Footprint Housing (PFH) och ElectriCity, som tillsammans involverar mer än tjugo aktörer och omsätter mer än 500 milj kr. Deltagande parter är Johanneberg Science Park och Ecoplan som båda leder och organiserar kollaborativ innovation som kärnverksamhet, forskargruppen Managing-In Between/Chalmers som är vetenskapligt ledande inom området, Riksbyggen som är nyckelaktör inom PFH och Volvo som är nyckelaktör inom ElectriCity.

Samarbetande organisationer

  • Johanneberg Science Park AB (Privat, Sweden)
  • Miljöbyrån Ecoplan AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-10-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-10-15

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.