Isdetektering för smart avisning av vindkraftverk

Projektet ska ta fram en ny teknik, baserad på akustiska vågor och laser (AWL), för detektering av isbildning på rotorblad. Tekniken bygger på att kombinera två olika metoder för isdetektering, för att därigenom möjliggöra en mer effektiv avisning. En genomförargrupp bestående av personer från Chalmers Tekniska Högskola, Chalmers Industriteknik samt WindVector kommer dels att utveckla teoretiska modeller, metoder och algoritmer, samt att bygga en demonstrator för ett AWL-baserat sensorsystem.

Samarbetande organisationer

  • WindVector AB (Privat, Sweden)
  • Stiftelsen Chalmers Industriteknik (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.