Inverkan av mellanytekemi och mellanytestruktur på kornmorfologi och plastisk deformation av hårdmetall

Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31
Hårdmetall används för skärande bearbetning av metaller och för bergborrning. Hårdmetall består av mikrometerstora volframkarbidkorn som bildar ett hart skelett, omgivet av en seg, koboltrik bindefas. Hårdmetallverktygens prestanda kan förbättras dramatiskt både genom olika tillsatser till skelettet och bindefasen, och genom nötningsbeständiga skikt. Dagens höga skärhastigheter leder till mycket höga laster och temperaturer, så att plastisk deformation (dvs. formändring) ofta blir den dominerande förslitningsmekanismen. Vi provar flera WC-Co-baserade material i varmkompression, och vi studerar den uppkomna deformationen i detalj med elektronmikroskopi and atomsondstomografi (APT). Dessutom har vi utvecklat en interatomär potential för systemet W-C-Co, som används vid molekylärdynamiska modelleringar av korngränsglidning och korngränsinfiltration. Målet är att förstå olika tillsatsers påverkan på deformationsmekanismerna.​​
Publikationer
Evolution of the microstructure during creep testing of WC-Co based cemented carbide
M. A. Yousfi, L. K. L. Falk, H.-O. Andrén

18th Plansee Seminar, Paper HM 58 (USB only)

Vetenskapsrådet (Swedish Research Council), Sandvik Tooling, Sandvik Mining and Construction, Seco Tools
​​Sandvik Coromant, Sandvik Mining, Seco Tools, SIMAP (Laboratoire de Science et Ingénierie des Materiaux et Procédés) at INPG (Institut National Polytechnique de Grenoble)​

Sidansvarig Publicerad: on 19 feb 2014.