Intermodeship - The Intermodal Ship

Startdatum 2002-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2006-12-31

INTERMODESHIP är ett initiativ från sjötransportkedjan, vilket syftar till att väsentligt minska problemen med trängseln på större europeiska trafikleder, Genom att förskjuta lasten volymmässigt från vägtransporter till vattentransporter får man också minskad miljöpåverkan

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats.

Samarbetspartners

Partners inom projektet INTERMODESHIP.

EU-projektet INTERMODESHIP.

Sidansvarig Publicerad: må 12 okt 2015.