Interaktioner mellan affärs-, energi- och innovationsstrategier i massa- och pappersindustrin

Projektet syftar till att undersöka hur svenska massa- och pappersföretag formulerar sina affärsstrategier i relation till krav på förbättrad resurseffektivitet och produktdiversifiering. Projektet omfattar även hur affärsstrategierna är kopplade till och interagerar med företagens energi- och innovationsstrategier samt hur dessa påverkar varandra. Studien kan bidra med ökad kunskap om hur företagens strategier tillsammans påverkar företagens möjligheter att möta de krav som ställs på branschen och uppnå hållbar och konkurrenskraftig produktion.

Samarbetande organisationer

  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2017-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 26 nov 2020.