Intensifiering av processen for barrträd-till-etanol – design av effektiv enzymatisk hydrolys i kombination med mild ångförbehandling

Omvandling av barrträd till bioetanol är ineffektiv på grund av biomassans komplexa struktur, vilket nödvändiggör en kraftfull förbehandling. Som en konsekvens bryts hemicellulosan ner till inhibitorer och processutbytet minskas. I detta projekt är målsättningen att designa den enzymatiska hydrolysen så att milt ångförbehandlad gran effektivt kan omsättas. Vid en sådan förbehandling kommer hemicellulosan inte att upplösas. De lignin-kolhydratbindningar som etableras under ångförbehandlingen kommer att brytas enzymatiskt med hjälp av unika enzymer som identifieras genom projektet. Dessa enzymer och andra enzymer som bidrar till en effektiv enzymatisk hydrolys kommer att utnyttjas i en special-designad cocktail, som tillsätts i olika steg för så effektivt som möjligt frigöra socker. Projektet kommer att leda till en intensifiering av barrträd-till-etanolprocessen.

Samarbetande organisationer

  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2020-01-01
Slutdatum 2023-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 08 jul 2020.