Intelligenta agenter i fordon - en förstudie

Projektets mål är att  (1) undersöka aspekter av beslutsfattande och kognition i intelligenta agenter för människa-maskin-interaktion i fordon och (2) lämna förslag till (men ej implementation av) en lämplig struktur för en kognitiv arkitektur för sådana tillämpningar.

Startdatum 2018-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 04 sep 2019.