Intelligent Light

Projektet ILight syftar till att vidareutveckla LED-baserade ljussystem för växthus och bygger vidare på ProEnviro projektet LightM. Belysningen sker med en uppsättning av flera olika ljuseffektiva HB-LEDs, var och en med specifikt utvald våglängd. Systemet får sin intelligens genom sensorer och ett styrsystem som automatiserar och optimerar belysningen av växterna med avseende på energiförbrukning och produktion. Kärnan i projektet är att växterna betraktas som dynamiska system vilka utsätts för små ljusexitationer. Sedan analyseras ljusresponsen (växternas fluorescens) för att utifrån den justera belysningens styrka och spektrum.

Samarbetande organisationer

  • Heliospectra (Privat, Sweden)
Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.