Integrering av LCA i planering, utformning och konstruktion av bostäder

Boverket har föreslagit att LCA-baserade klimatdeklarationer ska bli obligatoriska vid konstruktion av nya flerbostadshus i Sverige. För att klimatdeklarationerna ska leda till byggnadslivscykler med förbättrad hållbarhetsprestanda är det viktigt att deklarationen integreras ordentligt under byggprojektens planeringsfas, utformningsfas och konstruktionsfas. Många väl utformade LCA-studier leder idag inte till de avsedda förändringarna när det gäller hållbarhetsprestandan i vanliga byggnader. Trots att erfarenheten av LCA-studier av byggnader ökar, saknas fortfarande kunskap om hur LCA-resultaten kan leda till innovationer för hållbarhet i vanliga byggprojekt. Med denna studie avser vi att utforska hur och var LCA kan leda till förändringar vid planering, utformning och konstruktion av flerbostadshus som effektivt uppnår en bättre hållbarhetsprestanda

Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-20

Sidansvarig Publicerad: on 11 sep 2019.