Integrerade mobilitetstjänster - strategiskt case inom nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik (K2)

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2016-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.