Integrerade drivsystem för elektriska fordon

Vanligtvis installeras kraftelektronik och elmotorer i separata kapslingar med egen kylning som är sammankopplade med otympliga AC kablar. En lovande lösning för att öka effekttäthet är att integrera omriktaren med motorn. Med gemensam kylning och kapsling minskas den totala kostnaden för systemet och en direkt koppling mellan motor och omriktare minskar även risken för EMI. I projektet två topologier ska undersökas med avancerade simuleringar och 3 runder av prototyp utveckling. Lösningar kan inkludera användandet av (1) kraftelektronik med hög frekvens och hög temperaturtålighet (stor-bandgap, SiC och GaN); (2) distribuerade kondensatorer; (3) gemensam kylslinga; och (4) stöt- och vibration-tålig elektronik. I kombination med variabelt fält motorn (Project 41396-1, Energimyndigheten 2015) blir drivlinan energieffektiv och säkert, men även kompakt med en lägre totalkostnad och lättare att återvinna

Samarbetande organisationer

  • BEVI (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-06-30

Sidansvarig Publicerad: sö 07 jul 2019.