Integrerad hållbarhetsanalys av morgondagens batterikoncept

Syftet med projektet är att genom en systematisk analys urskilja hur olika materialval och koncept påverkar den totala hållbarheten för batterikoncept anpassade för elfordon. Hållbarheten bedöms ur flera infallsvinklar (ekonomiskt, socialt, miljömässigt) och inkluderar prestandakrav (effekt- och energibehov), vilka resulterar i olika batteripacksutföranden. För att andelen elfordon ska öka är det angeläget att räckvidd, kostnad och miljökonsekvenser ställs mot varandra för att hitta hållbara lösningar.

Samarbetande organisationer

  • AB Libergreen (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-09-15

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.