Integration av kvalitativa data - Utveckling av ett koncept och digital metod för automatiserad visualisering av perception av urbana platser

Syftet med projektet är att utveckla ett testa koncept för en automatiserad metod som integrerar spatiala, kvalitativa data i en virtuell plattform med fokus på perception av platser i staden. Baserat på intervjuer och dokumentdata för ett utvalt fallområde undersöks följande frågor: Hur kan perception av platser integreras i en virtuell plattform? Hur behåller och presenterar man känslor och andra "osynliga" sociala data i en digitaliseringsprocess? Om konceptet går bra kan metoden skalas upp och bidra med en ny dimension till traditionell analys av stadsmiljöer. Projektet länkar till två pågående forskningsprojekt på Chalmers: ”Stitching the city” och ”Virtual City @ Chalmers”.

Startdatum 2019-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 21 okt 2021.