Integration av metabolism och signalöverföring: den AMP-aktivierade protein kinas SNF1 i jäst

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2017-01-01
Slutdatum 2021-12-31

Publicerad: ti 26 jun 2018.