Integrated control of propulsion, braking and steering of long modular heavy vehicle combinations

Photo: VolvoSverige har historiskt använt långa fordonskombinationer för att effektivisera vägtransporter. Här planeras en vidareutveckling av hur framtida långa modulära fordonskombinationer kan utformas och regleras med hänsyn till både energieffektivitet och fordonsstabilitet.

Framtagning av de mest livskraftiga fordonskombinationerna kommer tas fram genom att lösa ett nätverk av transportuppdrag som innehåller både stads- och landsvägsmiljö med randvillkor såsom hamnar och godsmottagare. Fordonskombinationens släp förutsätts vara modulära enheter och antas kunna bära sin egen energilagring och därmed öppnas det upp för aktiv drivning och styrning även på släpen. Aktuatorernas prestanda och placering hos de utvalda kombinationerna studeras för att minimera körbaneavvikelse i låga hastigheter och ge ökad dynamisk stabilitet. Reglerstrukturer för långa modulära konfigurationer skall designas och utformas med avseende på körbarhet, energieffektivitet, och dynamisk stabilitet.

De valda reglerstrukturerna kommer att valideras med hjälp av simulering. Experimentell validering planeras antingen i simulatormiljö eller fullskaleexperiment genom samarbete med andra intressenter.

FFI
Förutom forskare från Institutionen för Signaler och system, deltar även Mathias Lidberg och Bengt Jacobson från Institutionen för Tillämpad mekanik, samt Volvo 3P

Sidansvarig Publicerad: ti 27 feb 2018.