Installationstekniska Miljöinnovationer - Etablering av samverkan mellan Sverige och Kina

Projektets syfte är att planera för och etablera samverkan mellan Chalmers Tekniska Högskola, CABR - China Academy of Building Research in Beijing, och Svenska industripartners. Målet är att de medverkande organisationerna ska samverka kring forskning och utveckling av innovationer inom områdena inomhusmiljö och byggnaders energianvändning. Parterna har i samverkan utarbetat och enats om en plan för ett treårigt innovationsprojekt inom det aktuella området. Projektets syfte och mål därmed uppfyllda.

Samarbetande organisationer

  • China Academy of Building Research (CABR) (Forskningsinstitut, China)
Startdatum 2012-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-08-31

Sidansvarig Publicerad: fr 26 jun 2020.