Innovativa pulverkomponenter via additiv tillverkning - globalinitiativ (INNOGLOBE)

Projektet syftar till att skapa en förstärkt kapacitet för erbjudanden inom additiv tillverkning genom internationell uppkoppling till en gemensam öppen testbädd.

Additiv tillverkning (AM) anses kunna vara en disruptiv teknik. Detta kan kopplas till fördelarna med inom industriell digitalisering och teknikens möjligheter till produktdesign med hög grad av flexibilitet.

Pulverbaserade tekniker anses allmänt vara bland de mest resurseffektiva eftersom nära 100% av råmaterialet transformeras till en produkt samtidigt som tillverkningen är energisnål. Förutsatt att AM-lösningen är optimerad kan samma argument hävdas för AM, vilket utgör en grund för det föreslagna projektet.

Målet med detta projekt är att stärka produkt- och serviceerbjudandet inom additiv tillverkning genom internationell koppling till kapacitet hos Chalmers och RISE IVF. Detta skall skapas genom en strategisk samverkan mellan valda strategiska partners från det pågående UDI-projektet INNOKOMP i steg 3 och ett antal internationella parter med kompletterande teknologier/kompetenser.

Samarbetande organisationer

  • Chalmers Industriteknik (CIT) (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2019-03-11
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 19 aug 2021.