Innovativa affärsmodeller för en storskalig spridning av solenergiteknik

Omställningen till ett hållbart energisystem kräver att förnybar elproduktionsteknik sprider sig storskaligt. Studier har visat att nya typer av affärsmodeller, som t.ex. tredjepartsägande, kan bidra till investeringar i solenergiteknik. I dagsläget används dock dessa modeller i liten utsträckning i Sverige. Enligt tidigare litteratur kan detta bero på att kontextspecifika förutsättningar försvårar deras användning. Målet med detta projekt är att förstå hur innovativa affärsmodeller kan bidra till en storskalig spridning av solenergiteknik. Genom kvalitativa metoder syftar projektet till att identifiera modeller som används utomlands, de kontextspecifika anledningar som förklarar deras spridning, samt de förutsättningar som skulle behövas för en bredare användning av modellerna i Sverige. Därmed bidrar projektet med ett vetenskapligt underlag för utformning och anpassning av affärsmodeller och energipolitiska styrmedel för teknikspridning och förnybar elproduktion.

Startdatum 2020-01-01
Slutdatum 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 01 apr 2020.