Innovativ komponentteknologi via pulverteknik

Startdatum 2014-10-10
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-10-10
Pulverteknik är en modern och grön teknik med stor utvecklings- och tillväxtpotential som kan svara upp mot ett brett behov inom olika sektorer. Sverige är världsledande med en metallpulverproduktion motsvarande 25-30% av den globala produktionen. Inom detta projekt vill vi skapa ny konkurrenskraftig produktion genom att utveckla och integrera Sveriges styrka inom hetisotatpressning och sinterteknik för att stärka grön tillväxt nationellt och globalt. Vi avser också att integrera additiv tillverkning som möjliggörare där denna teknik tillämpas enskilt eller används som inledande process för form och kombineras med hetisostatpressning till slutlig produkt. När det gäller sinterteknik tänker vi oss ett samlat grepp där denna process också utvecklas för ny formningsteknik (MIM samt additivtekniken metal printing). Samverkan mellan pulvertillverkare, komponenttillverkare, teknikleverantörer, användare/kravställare och universitet/institut skall säkra kommersiella och kunskapsskapande värdekedjor där teknikutvecklingen drivs integrerat med kostnads- och produktivitetsanalyser.
VINNOVA  / SIP Metallic Materials
Swerea KIMAB, Mid Sweden University, Stockholm University, Höganäs AB, Quintus Technologies AB, Volvo AB, AGA Gas AB, Carpenter Powder Products AB, Metec Technologies AB, Callo AB, GKN Aerospace AB, AB Sandvik Materials Technology, Digital Metals AB, Sandvik Coromant AB, Kongsberg Automotive AB, Siemens Industrial Turbomachinery AB, FJ Sintermetal AB

Sidansvarig Publicerad: må 11 jan 2016.