Innovation för hållbar vardagsresande ISET

Projektet har som mål att skapa en varaktig mötesplats där utvecklare kan träffa informationsägare, resenäreroch andra drivande aktörer med engagemang för
persontransporter - för att tillsammans utveckla nya idéer på tjänster som traditionella
utvecklingsprocesser inte lyckats generera.

Startdatum 2010-12-21
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.